Johan Axhamn – Porträtt av en expert på upphovsrätt

I slutet av september 2022 träffade jag Johan Axhamn på ön Riddarholmen i centrala Stockholm. Skälet till att vi sågs var att organisationen Bonus Copyright Access hade beställt porträttbilder till en kommande intervju.

Johan Axhamn är juris doktor och universitetslektor i handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han tycks ganska ofta bli kontaktad när man behöver en expert på upphovsrätt – och så var fallet även nu. Jag fotograferade på uppdrag av organisationen Bonus Copyright Access som hade intervjuat Johan om det uppmärksammade DSM-direktivet.

📖 DSM-direktivet är ett EU-direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Om du är nyfiken på vad Johan hade att säga i artikeln kan du läsa den här: Johan Axhamn om genomförandet av DSM-direktivet


Vill du boka en fotografering med mig, eller köpa någon av mina bilder?