Porträttbilder för Bris av Poxen

Personalporträtt för Bris

Hösten 2022 fick jag det ärofyllda uppdraget att ta nya porträttbilder på några av de kuratorer som arbetar för barnrättsorganisationen Bris.